Aktualności: ze Związku

Komunikat

KOMUNIKAT Komisja Międzyzakładowa na swoim posiedzeniu w dniu 20.03. 2017,  podjęła uchwałę o utrzymaniu daty...

Propozycja

Jesteśmy zaskoczeni, że ZZPRC przygotował tabelę która zawiera wszystkie nasze uwagi zgłaszane podczas obrad zespołu...

Komunikat

Wczoraj odbyło się spotkanie Zespołu negocjacyjnego ds. Taryfikatora i tabeli płac. Siedem organizacji związkowych...

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

14 + 4 =