Pismo do Zarządu Grupy Azoty S.A.

maj 31, 2017 | Z zakładu, Ze Związku

W dniu 26 maja odbyło się spotkanie Organizacji Związkowych na którym wypracowano pismo skierowane do Zarządu Grupy Azoty. Pismo prezentujemy w rozwinięciu. 31 maja br. roku pismo zostało wysłane do Zarządu Grupy Azoty.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

6 + 2 =