Aktualności: z Zakładu

Dzień Dziecka

OGŁOSZENIE Komisja Międzyzakładowa  NSZZ Solidarność zaprasza  swoich członków wraz ze swoimi pociechami na...

OGŁOSZENIE

Informujemy, że w dniach 4-5 maja br. biuro Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność z powodu urlopów będzie...

KOMUNIKTAT

Dziś Zarząd naszej firmy na spotkaniu ze związkami zawodowym i kadrą kierowniczą  poinformował, że nagroda roczna...

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

5 + 7 =