ZAPROSZENIE NA OGNISKO

kwi 27, 2017 | Ze Związku

ZAPROSZENIE

Komisja Międzyzakładowa zaprasza swoich członków na integracyjne spotkanie przy ognisku, przy dobrej muzyce i w miłej atmosferze. Spotkanie odbędzie się w piątek 12.05.2017 roku w ośrodku w Wólce Profeckiej od godziny 17:00.

Koszt uczestnictwa w spotkaniu

to jedynie 10 złotych od osoby.

Informacje i zapisy pod nr tel.

(81) 565 -29-55

(81) 565 20-46.

ZAPRASZAMY

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

6 + 12 =