Spotkanie z NOWYM ZARZĄDEM GA i GA ZAP

Spotkanie z NOWYM ZARZĄDEM GA i GA ZAP

Odbyło się spotkanie związków zawodowych z Panem Prezesem Grupy Azoty Adamem Leszkiewiczem i Panem Hubertem Kamolą Prezesem Grupy Azoty Puławy. Spotkanie było merytoryczne i obiecujące. Przez Pana Adama Leszkiewicza została przedstawiona obecna sytuacja Grupy, która...

Spotkanie z NOWYM ZARZĄDEM GA i GA ZAP

Odbyło się spotkanie związków zawodowych z Panem Prezesem Grupy Azoty Adamem Leszkiewiczem i Panem Hubertem Kamolą Prezesem Grupy Azoty Puławy. Spotkanie było merytoryczne i obiecujące. Przez Pana...

Kącik SIP i BHP

 

Deklaracja członkowska

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami