Komunikat

Komunikat

W dniu 13 marca 2023 roku odbyło się o godz. 12:00 spotkanie z Zarządem, dotyczyło informacji o sytuacji bieżącej w spółce oraz planowanych działaniach. Największy Związek Zawodowy NSZZ Solidarność oczekuje transparentnych i skutecznych działań w omawianych tematach....

Komunikat

W dniu 13 marca 2023 roku odbyło się o godz. 12:00 spotkanie z Zarządem, dotyczyło informacji o sytuacji bieżącej w spółce oraz planowanych działaniach. Największy Związek Zawodowy NSZZ Solidarność...

Kącik SIP i BHP

ADI DUDI za przystąpienie do OPZZ

obiecuje darmowe wycieczki.

Zapyytajcie go, ile ostanio dopłacali związkowcy do wycieczek i kto naprawdę jechał za darmo 😉 

Deklaracja członkowska

Komunikat

Komunikat

W dniu 13 marca 2023 roku odbyło się o godz. 12:00 spotkanie z Zarządem, dotyczyło informacji o sytuacji bieżącej w spółce oraz planowanych działaniach. Największy Związek Zawodowy NSZZ Solidarność...

Kącik SIP i BHP

ADI DUDI za przystąpienie do OPZZ

obiecuje darmowe wycieczki.

Zapyytajcie go, ile ostanio dopłacali związkowcy do wycieczek i kto naprawdę jechał za darmo 😉 

Deklaracja członkowska

Trzeba czytać znaki

Trzeba czytać znaki

„Jestem przekonany, że jesteśmy w stanie dojść z rządem do porozumienia w tej sprawie. Jednak fakt, że projekt...

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami