Dywidenda do Tarnowa

Dywidenda do Tarnowa

Zarząd Grypy Azoty Puławy , którego członkiem jest pan Andrzej Skwarek (członek ZZPRC), zdecydował o przekazaniu dywidendy do Tarnowa (tu dowód KLIKNIJ). Takiemu podziałowi sprzeciwili się Członkowie Rady Nadzorczej z wyboru Załogi: Piotr Śliwa i Agnieszka Kowalik –...

Dywidenda do Tarnowa

Zarząd Grypy Azoty Puławy , którego członkiem jest pan Andrzej Skwarek (członek ZZPRC), zdecydował o przekazaniu dywidendy do Tarnowa (tu dowód KLIKNIJ). Takiemu podziałowi sprzeciwili się...

Kącik SIP i BHP

“Las codziennie się zmniejszał, ale

drzewa z uporem głosowały na

siekierę, bo miała uchwyt z drewna”

Deklaracja członkowska

Dywidenda do Tarnowa

Dywidenda do Tarnowa

Zarząd Grypy Azoty Puławy , którego członkiem jest pan Andrzej Skwarek (członek ZZPRC), zdecydował o przekazaniu dywidendy do Tarnowa (tu dowód KLIKNIJ). Takiemu podziałowi sprzeciwili się...

Kącik SIP i BHP

“Las codziennie się zmniejszał, ale

drzewa z uporem głosowały na

siekierę, bo miała uchwyt z drewna”

Deklaracja członkowska

Zawody Wędkarskie

Zawody Wędkarskie

KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA NSZZ SOLIDARNOŚĆ PRZY GRUPIE AZOTY PUŁAWY SA  ZAPRASZA SWOICH CZŁONKÓW   NA ZAWODY WĘDKARSKIE ...

Zdrada to gen

Zdrada to gen

Dzięki „talentom” negacyjnym ZZPRC i ich wodza wszyscy (!) Pracownicy są w plecy 2500 złotych, zmianowi dodatkowo po...

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami