Powiat za wyjściem z Grupy Tarnów

Powiat za wyjściem z Grupy Tarnów

Przewodniczący Piotr Śliwa i wiceprzewodniczący Sławomir Kamiński, gościli dziś (27 września)  na sesji Rady Powiatu Puławskiego. Zostali zaproszeni przez radych klubu Prawa i Sprawiedliwości – którzy przygotowali stanowisko dotyczące wystąpienia Grupy Azoty Puławy z...

Powiat za wyjściem z Grupy Tarnów

Przewodniczący Piotr Śliwa i wiceprzewodniczący Sławomir Kamiński, gościli dziś (27 września)  na sesji Rady Powiatu Puławskiego. Zostali zaproszeni przez radych klubu Prawa i Sprawiedliwości –...

Kącik SIP i BHP

II Ogólnopolski Konkurs Literacki

Dzień z życia księdza Jerzego Popiełuszki – Patrona NSZZ Solidarność

Deklaracja członkowska

Powiat za wyjściem z Grupy Tarnów

Powiat za wyjściem z Grupy Tarnów

Przewodniczący Piotr Śliwa i wiceprzewodniczący Sławomir Kamiński, gościli dziś (27 września)  na sesji Rady Powiatu Puławskiego. Zostali zaproszeni przez radych klubu Prawa i Sprawiedliwości –...

Kącik SIP i BHP

II Ogólnopolski Konkurs Literacki

Dzień z życia księdza Jerzego Poipiełuszki – Patrona NSZZ Solidarność

Deklaracja członkowska

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami