Zamiast 1000 słów

Zamiast 1000 słów

NSZZ jedzie z tematami 😊. Nurtuje nas jednak pytanie: kiedy rusza pikieta Pana magistra Wręgi i reszty  pod Urzędem Rady Ministrów? Widok Panów Wręgi, Goldsztejna, Kruka, Maraszka, Pomorskiego, Tarkowskiego, Salasy oraz Pań Wyskwar i Czarneckiej pod jednym...

Zamiast 1000 słów

NSZZ jedzie z tematami 😊. Nurtuje nas jednak pytanie: kiedy rusza pikieta Pana magistra Wręgi i reszty  pod Urzędem Rady Ministrów? Widok Panów Wręgi, Goldsztejna, Kruka, Maraszka, Pomorskiego,...

Kącik SIP i BHP

“Las codziennie się zmniejszał, ale

drzewa z uporem głosowały na

siekierę, bo miała uchwyt z drewna”

Deklaracja członkowska

Zamiast 1000 słów

Zamiast 1000 słów

NSZZ jedzie z tematami 😊. Nurtuje nas jednak pytanie: kiedy rusza pikieta Pana magistra Wręgi i reszty  pod Urzędem Rady Ministrów? Widok Panów Wręgi, Goldsztejna, Kruka, Maraszka, Pomorskiego,...

Kącik SIP i BHP

“Las codziennie się zmniejszał, ale

drzewa z uporem głosowały na

siekierę, bo miała uchwyt z drewna”

Deklaracja członkowska

Nigdy przeciw Załodze

Nigdy przeciw Załodze

Mamy już w naszej firmie jeden spór zbiorowy, konia z rzędem temu kto wie o co. Od samego początku nazywaliśmy go...

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami