Prawa przeciw światu, na pohybel kłamcom

Prawa przeciw światu, na pohybel kłamcom

Mówienie prawdy i trzymanie się zasad ma wiele pozytywnych konsekwencji, ma też te mniej przyjemne. Do tych fajnych trzeba zaliczyć, to że nie wychodzi się na durnia, nie trzeba żyć w stresie że kłamstwo się wyda, a człowiek się skompromituje. Oczywiście w...

Prawa przeciw światu, na pohybel kłamcom

Mówienie prawdy i trzymanie się zasad ma wiele pozytywnych konsekwencji, ma też te mniej przyjemne. Do tych fajnych trzeba zaliczyć, to że nie wychodzi się na durnia, nie trzeba żyć w stresie że...

Kącik SIP i BHP

ADI DUDI za przystąpienie do OPZZ

obiecuje darmowe wycieczki.

Zapyytajcie go, ile ostanio dopłacali związkowcy do wycieczek i kto naprawdę jechał za darmo 😉 

Deklaracja członkowska

Prawa przeciw światu, na pohybel kłamcom

Prawa przeciw światu, na pohybel kłamcom

Mówienie prawdy i trzymanie się zasad ma wiele pozytywnych konsekwencji, ma też te mniej przyjemne. Do tych fajnych trzeba zaliczyć, to że nie wychodzi się na durnia, nie trzeba żyć w stresie że...

Kącik SIP i BHP

ADI DUDI za przystąpienie do OPZZ

obiecuje darmowe wycieczki.

Zapyytajcie go, ile ostanio dopłacali związkowcy do wycieczek i kto naprawdę jechał za darmo 😉 

Deklaracja członkowska

Polowanie z nagonką

Polowanie z nagonką

Na stronie ZZPRC trwa polowanie z nagonką na mistrzów. Obrzydliwe wyzwiska, podważenie kompetencji, odsądzanie od czci...

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami