Kontakt

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Grupa Azoty Puławy

Adres

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13
24-100 Puławy

Sekretariat

81 565 29 55, 81 565 29 54

solidarnosc@pulawy.com

Piotr Śliwa

Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność w Grupie Azoty Puławy S.A.

81 565 20 46

piotr.sliwa@grupaazoty.com

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

7 + 13 =