O związku

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy “Solidarność”

Komisja Międzyzakładowa przy Zakładach Azotowych “Puławy” SA

STATUT

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

PREAMBUŁA

Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy ?Solidarność? powołany w Polsce w wyniku protestu robotniczego i utworzony na podstawie  porozumienia zawartego  dnia 31 sierpnia 1980r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową, opierając swoją działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej, prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowników członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych .

Przeczytaj i pobierz statut NSZZ “Solidarność”

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy “solidarność”

Komisja Międzyzakładowa przy Zakładach Azotowych “Puławy” SA

STATUT

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

PREAMBUŁA

Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy ?Solidarność? powołany w Polsce w wyniku protestu robotniczego i utworzony na podstawie  porozumienia zawartego  dnia 31 sierpnia 1980r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową, opierając swoją działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej, prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowników członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych .

Przeczytaj i pobierz statut NSZZ “Solidarność” JEDNOLITY_TEKST_STATUTU_NSZZ_-_po_zmianiach_091

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

13 + 13 =