Dementi w sprawie podwyżek dla przewodniczących związków

lut 6, 2017 | Ze Związku

W związku  z informacjami, które fałszywie rozpowszechniają koledzy zza ściany w trakcie swojej kampanii skierowanej przeciwko mojej osobie, gdzie informują załogę, że ja kreuję opcję, aby przewodniczący związku byli wynagradzani w wysokości 20 tysięcy złotych stwierdzam ,że to jest kłamstwem. Do tej informacji dołączam pisma, które wyraźnie świadczą że jest to nieprawda.     Jeśli chodzi o wynagrodzenia przewodniczących to padła tylko jedna propozycja kolegów zza ściany, którą przedstawiam, a także moje stanowisko zapisane w protokole jak i wspólne stanowisko organizacji związkowych.

Propozycja ZZPRC

Protokół z 5 stycznia 2017.

pismo 1 luty           

                                                                                                                                                                                                                 Andrzej Jacyna

 

 

                                                                                                

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

4 + 15 =