Warta przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki

lut 20, 2017 | Ze Związku

W dniach 18- 19 lutego przedstawiciele NSZZ Solidarność przy Grupie Azoty Zakładach Azotowych ,,Puławy” S.A, udali się do Warszawy, aby pełnić wartę przy grobie patrona NSZZ Solidarność błogosławionego ks. Jerzego. Organizatorem 24- godzinnej warty był Region Środkowo-Wschodni NSZZ Solidarność w Lublinie.  Tym razem tę zaszczytną służbę pełnili Piotr Szymański, Wincenty Niewiński, Stanisław Wiejak i Tadeusz Szczypa.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

7 + 13 =