Komunikat

mar 21, 2017 | Ze Związku

KOMUNIKAT

Komisja Międzyzakładowa na swoim posiedzeniu w dniu 20.03. 2017,  podjęła uchwałę o utrzymaniu daty Walnego Zebrania Delegatów NSZZ Solidarność. Odbędzie się ono zgodnie z planem 26 maja br.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

11 + 4 =