Aktualności: Publicystyka/felietony

The End !..?

The End !..?

- Kamera stop! - krzyknął ktoś z obsługi planu. Zapadła cisza, nikt nie bił braw, nie strzelały szampany, nikomu nawet...

Geniusz

Geniusz

Wonga właśnie kończył partyjkę gry w oczko z Pirytsztejnem. - Liczymy: dama to trzy, król – cztery, plus dycha - to...

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

10 + 12 =