MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI CZŁONKÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ

sty 29, 2017 | Ze Związku

Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność przy Grupie Azoty Zakładach Azotowych Puławy S.A, informuje, że w niedzielę 5 Lutego  o godzinie 9:00 w kościele pod wezwaniem św. Brata Alberta w Puławach  ulica Juliusza Słowackiego 32, odbędzie się msza święta O błogosławieństwo  Boże i dary łaski dla członków NSZZ „Solidarność” ZA /pracowników,emerytów i rencistów/ oraz o Miłosierdzie Boże dla zmarłych.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

1 + 2 =