Komisje

 

O związku

SKŁAD KOMISJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ NSZZ SOLIDARNOŚĆ GAP NA KADENCJĘ

2023-2028

 1

Chojnowska Anna

 2

Chrzanowski Jerzy

 3

Gąbka Łukasz

 4

Kamiński Sławomir

 5

Kopera Maciej

 6

Król Jarosław

 7

Piwoński Mateusz

 8

Powszedniak Wojciech

 9

Przewłoka Mirosław

10

Śliwa Piotr

11

Świderski Michał

12

Tuźnik Grzegorz

13

Wójcik Kamil

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ SOLIDARNOŚĆ GAP NA KADENCJĘ

2023-2028

1Cywka Łukasz
2Filipek Joanna
3Jezierska Teresa
4Kapciak Dariusz
5Radomski Piotr
6Sikora Waldemar
7Stelliga Justyna
8Wójtowicz Grzegorz

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

3 + 8 =