Komisje

 

O związku

SKŁAD KOMISJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ SOLIDARNOŚĆ GAP NA KADENCJĘ 2018-2022

 1Chrzanowski Jerzy
 2Dębowski Konrad
 3Kamiński Sławomir
 4Górzyński Marcin
 5Harmasz Sylwester
 6Kamola Agnieszka
 7Nawrotek Elżbieta
 8Król Jarosław
 9Kisiel Zbigniew
10Wójcik Kamil
11Powszedniak Wojciech
12Śliwa Piotr
13Świderski Michał

SKŁAD KOMISJI STATUTOWEJ SOLIDARNOŚĆ GAP NA KADENCJĘ 2018-2022

1Adamczyk Paweł
2Chrzan Beata
3Chrzanowski Jerzy
4Czerwiński  Grzegorz
5Dębowski Konrad
6Dudek Małgorzata
7Godzisz Wiesław
8Górzyński Marcin
9Harmasz Sylwester
10Kaczkowski  Tomasz
11Kamola  Agnieszka
12Kapciak  Dariusz
13Kisiel  Zbigniew
14Krych Grzegorz
15Krzystyniak Remigiusz
16Malinowska Elżbieta
17Marcinkowski  Marek
18Nawrotek  Elżbieta
19Osiak  Mirosław
20Sikora  Waldemar
21Stawski  Robert
22Superson  Krzysztof
23Wójcik  Kamil

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ SOLIDARNOŚĆ GAP NA KADENCJĘ 2018-2022

1Dudek Małgorzata
2Filipek Joanna
3Jezierska Teresa
4Kozioł Beata
5Kapciak Dariusz
6Cywka Łukasz
7Marcinkowski Marek
8Wójtowicz Grzegorz

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

3 + 4 =