Władze Związku

 

O związku

Piotr Śliwa

Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność w Grupie Azoty Puławy S.A.

81 565 20 46

piotr.sliwa@grupaazoty.com

Michał Świderski

Wiceprzewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność w Grupie Azoty Puławy S.A.

81 565 29 54

michal.swiderski@grupaazoty.com

Sławomir Kamiński

Wiceprzewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność w Grupie Azoty Puławy S.A.

81 565 20 74

slawomir.kaminski@grupaazoty.com

Jarosław Król

Wiceprzewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność w Grupie Azoty Puławy S.A.

81 565 27 65

Wojciech Powszedniak

Sekretarz Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność w Grupie Azoty Puławy S.A.

81 565 30 46

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

1 + 13 =