Aktualności

Komunikat

Komunikat

W dniu 13 marca 2023 roku odbyło się o godz. 12:00 spotkanie z Zarządem, dotyczyło informacji o sytuacji bieżącej w...

Trzeba czytać znaki

Trzeba czytać znaki

„Jestem przekonany, że jesteśmy w stanie dojść z rządem do porozumienia w tej sprawie. Jednak fakt, że projekt...

Kolejne gratulacje

Kolejne gratulacje

Tup. tup, przychodzi nowy Zarząd. Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. („Spółka”) informuje, że...

Gratulacje

Gratulacje

GRUPA AZOTY SA Temat Powołanie Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o...

I to by było na tyle

I to by było na tyle

Prawda jest prawdą, nawet jeśli nikt w nią nie wierzy; błąd jest błędem, nawet jeśli wszyscy w niego wierzą. John Galt...

Uwaga przekręt

Uwaga przekręt

Wonga z kamratami całe lata pobierali kasę za wymyślonych członków którą teraz trzeba zwracać. Dostali wezwanie do...

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

2 + 15 =