Aktualności

Teraz K…. My

Teraz K…. My

Na pikiecie KOP było chyba więcej kandydatów na posłów i rowerów  niż pracowników, warto jednak zwrócić uwagę na...

Regulacje płacowe

Regulacje płacowe

Dlaczego NSZZ Solidarność napisała pismo o podwyżki?  1) No bo okazuje się że nie jest tak źle. Pan wiceprezes Grypy...

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

5 + 9 =