Aktualności

Mądrego – dobrze poczytać

Mądrego – dobrze poczytać

4 x NIE dla “ZIELONEGO ŁADU”: 1. NIC NIE DAJE 2. NISZCZY GOSPODARKĘ 3. ŁAMIE TRAKTAT 4. TAK KOSZTOWNY ŻE NIE POZWALA...

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

2 + 11 =