Aktualności

Polowanie z nagonką

Polowanie z nagonką

Na stronie ZZPRC trwa polowanie z nagonką na mistrzów. Obrzydliwe wyzwiska, podważenie kompetencji, odsądzanie od czci...

Kulisy

Kulisy

Nie powinno się zdradzać kulisów negocjacji, chyba że służy to wyższym celom. Po ostatnich negocjacjach na Forum...

Podwyżek nie będzie

Podwyżek nie będzie

Na stole leżała realna podwyżka dla 230 osób, po jakieś 200 złotych miesięcznie. Podwyżka zapisana do  Zakładowego...

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

15 + 13 =