Aktualności

Dywidenda do Tarnowa

Dywidenda do Tarnowa

Zarząd Grypy Azoty Puławy , którego członkiem jest pan Andrzej Skwarek (członek ZZPRC), zdecydował o przekazaniu...

Zawody Wędkarskie

Zawody Wędkarskie

KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA NSZZ SOLIDARNOŚĆ PRZY GRUPIE AZOTY PUŁAWY SA  ZAPRASZA SWOICH CZŁONKÓW   NA ZAWODY WĘDKARSKIE ...

Zdrada to gen

Zdrada to gen

Dzięki „talentom” negacyjnym ZZPRC i ich wodza wszyscy (!) Pracownicy są w plecy 2500 złotych, zmianowi dodatkowo po...

Nasi SIPowcy

Nasi SIPowcy

Społeczna inspekcja pracy jest uprawniona do kontrolowania warunków pracy i monitorowania wszelkich nieprawidłowości...

“Nagroda” na Święta

“Nagroda” na Święta

Pan Andrzej Skwarek opowiada na fabryce, że załatwił nagrodę na Święta - 600 złotych BRUTTO. Pan Wręga opowiadał o tym...

Ważny temat

Ważny temat

W dniu 8 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Komisji NSZZ Solidarność.  Głównym tematem była sprawa odpisu na KAPRO....

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

4 + 5 =