Aktualności

Witamy ruskie nawozy

Witamy ruskie nawozy

Dostaliśmy odpowiedź na pismo dotyczące niekontrolowanego importu nawozów oraz cen energii KLIKNIJ TREŚĆ NASZEGO...

Mądrej głowie …

Mądrej głowie …

W przestrzeni publicznej pojawiły się cztery  ciekawe informacje. Dwie dotyczące bloku węglowego: Pierwsza chce...

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

13 + 7 =