Komunikat

lut 3, 2017 | Ze Związku

Wczoraj odbyło się spotkanie Zespołu negocjacyjnego ds. Taryfikatora i tabeli płac. Siedem organizacji związkowych zaparafowało „Zasady wdrożenia tabeli płac„ oraz proponowaną tabelę płac. ZZPRC nie zaparafował uzgodnień ponieważ jak twierdził przewodniczący S. Wręga nie miał stosownej uchwały, która zostanie podjęta do godziny 15 i dokumenty będą również przez niego zaparafowane. Zamiast podpisów na dokumentach na stronie ZZPRC ukazał się kolejny komunikat.

Poprzednie doniesienia S. Wręgi  umieszczane na stronie ignorowaliśmy i nie wchodziliśmy w polemikę bo już od lat znamy techniki socjotechniczne stosowane przez Pana przewodniczącego.

Ale na kanwie wczorajszej publikacji musimy zabrać głos.

W toczących się negocjacjach płacowych Sławomir Wręga przyjął rolę komentatora, a nie negocjatora. Na sali gdzie odbywały się negocjacje Pan S. Wręga był biernym i pasywnym obserwatorem i nie miał wiele do powiedzenia. Brak wsparcia naszych propozycji wskazywały na poparcie propozycji pracodawcy. Nie interesowały go rozmowy dotyczące tabeli płac. Nie poparł działań pozostałych związków w negocjowaniu korzystniejszych warunków podwyżek w 2017 roku, nie podpisał pisma do Zarządu w sprawie włączenia kwoty 718 złotych do płacy zasadniczej (w załączeniu skan dokumentu). Nie poparł o wiele korzystniejszej dla pracowników propozycji naszej tabeli płac, pomimo że w propozycji tej były zawarte sugestie z tabeli Piotra Kruka (członka Zarządu ZZPRC).

Odmówił poparcia naszej tabeli, którą traktowaliśmy jako wyjściową  do negocjacji z pracodawcą, argumentując  że Zarząd nie zgodzi się na taką propozycję.

Nie było  wsparcia  ZZPRC w negocjacjach pozostałych organizacji związkowych, które doprowadziły do zwiększenia kwot w kategoriach od 1-3, gdzie są najniżej uposażeni   pracownicy również z grup zawodowych pracujących w systemie zmianowym.

W dniu  31.01.2017r S. Wręga nie zabrał głosu w kwestii wykreślenia czy zmniejszenia EBITDY, która była wartością zaporową do uruchomienia dalszych regulacji płacowych w 2018 i 2019 roku.

W tym samym dniu, jak również 02.02.2017r. nie poparł naszych wniosków dotyczących podwyższenia kategorii 5 i 6, gdzie w większość stanowią pracownicy zatrudnieni w systemie zmianowym . Nie mieliśmy wsparcia w rozmowach nt. podwyższenia wynagrodzenia w kategoriach od  7  wzwyż,  co w tym wypadku nasze organizacje związkowe nie zdziwiło,  ponieważ stanowiska wycenione w kategoriach od 7-11  uważa Pan przewodniczący Wręga za cyt. „stanowiska socjalne”.

Wczoraj Pan przewodniczący raptem po parafowaniu przez siedem organizacji nowej tabeli, uaktywnił się i się „zdziwił”. Nas natomiast postawa Pana przewodniczącego i jego komunikat nie zaskoczył. Przewidywaliśmy taki rozwój sytuacji. Wczorajszy dzień był dniem „SPRAWDZAMY” i nasze przypuszczenia się potwierdziły. Mamy wrażenie, że wczorajsze spotkanie było w pełni wyreżyserowane z przedstawicielem załogi w Zarządzie.

Chcemy podkreślić, że samo zaparafowanie tych dokumentów nie umożliwia ich rejestracji w Państwowej Inspekcji Pracy. Chcemy zapewnić, ze naciski z różnych stron i publikacje mówiące o tym, że dążymy do zablokowania  podwyżek dla pracowników, nie spowodują ograniczenia naszych działań, które możemy podjąć  zgodnie z Ustawą o Związkach Zawodowych.

Pan Przewodniczący nie ma na uwadze dobra pracowników, tylko cały czas prowadzi rozgrywki, które mają na celu osiągnięcie własnych korzyści. Żadne zapewnienia, że nie jest to prowadzenie kampanii do Rady Nadzorczej nic mu nie dadzą. Sytuacja ta jest rozgrywką  i rozpoczęciem kampanii wyborczej Pana Wręgi w wewnętrznych wyborach ZZPRC, jak również w wyborach do RN i Zarządu.

Negocjacje cynicznie wykorzystuje jedynie do dalszej  jego walki międzyzwiązkowej i podziału załogi.

pismo – pismo załącznik nr w sprawie 718 złotych dla załogi.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

9 + 9 =