Propozycja

lut 8, 2017 | Aktualnosci, Ze Związku

Jesteśmy zaskoczeni, że ZZPRC przygotował tabelę która zawiera wszystkie nasze uwagi zgłaszane podczas obrad zespołu negocjacyjnego d.s Taryfikatora. Są to uwagi na które wcześniej ZZPRC się nie zgadzał. Pragniemy zauważyć, że pozostałe organizacje związkowe proponowały takie rozwiązanie, które  obecnie ZZPRC uważa jako własną. Jedynie zamrożenie do 2020 roku waloryzacji dodatku zmianowego o czym mówi się w emkach i środowiskach Zakładów Azotowych Puławy  -to propozycja własna ZZPRC.

Propozycja-tabela

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

2 + 10 =