Aktualności: z Zakładu

Po Komisji Socjalnej

Dziś odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnej w sprawie podziału 4,2 miliona złotych wynikających z zapisów Umowy...

ZAP na plusie

Wchodzące w skład Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy w I kwartale roku obrotowego, który zaczyna się pierwszego lipca...

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

7 + 2 =