Spotkanie świąteczno-noworoczne

sty 16, 2017 | Z zakładu

W piątek 13 stycznia odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne członków naszego związku. W tym ważnym dla nas czasie zaszczycili nas swoją obecnością  senator RP Stanisław Gogacz, duszpasterz Ludzi Pracy ks. Aleksander Zeń,  przedstawiciele Zarządu naszej Spółki Pan Prezes Jacek Janiszek, wiceprezes Andrzej Skwarek, członek naszego związku i sekretarz Rady Nadzorczej Jacek Wójtowicz oraz przedstawiciel samorządu lokalnego Wójt Gminy Puławy Krzysztof Brzeziński. Oczywiście podczas naszych uroczystości nie mogło zabraknąć władz naszego związku przewodniczącego regionu środkowo-wschodniego Mariana Króla i  jego zastępcy Krzysztofa Choiny, członka Zarządu Regionu dr. Marka Chmielewskiego, przewodniczącego Oddziału NSZZ Solidarność Ziemi Puławskiej Sławomira Kamińskiego czy naszych kolegów z Komisji Zakładowych w WSK Świdnik Andrzeja Kuchty, jego zastępcy Tomasza Kasperskiego, czy przewodniczącego Komisji Zakładowej w Kopalni Węgla Kamiennego w Bogdance Antoniego Pasiecznego.  Po okolicznościowych przemówieniach zaproszonych gości, nadszedł czas na połamanie się opłatkiem i złożenia sobie nawzajem życzeń noworocznych. Kolędowaniem czas umilała nam Michalina Nawrotek.  

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

6 + 15 =