Szczegóły z Komisji Socjalnej

cze 3, 2015 | Z zakładu

27 maja odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnej, na której ustalono kryteria podziału dodatkowych pieniędzy ZFŚŚ należnych  z Porozumienia Umowy Społecznej z września 2014 r.   Na spotkaniu ustalono.

1) pracownikom zatrudnionym w Spółce Grupa Azoty Zakłady Azotowe ?Puławy? SA na podstawie umowy o pracę i nadal pracującym, którzy skorzystali z dofinansowania do indywidualnego wypoczynku pracownika w 2015 r., przyznano dopłatę w wysokości 1350 zł brutto, przy czym pracownicy, którzy złożyli wniosek do 31 maja 2015 r., otrzymają dopłatę w wysokości 1350 zł brutto, zaś pracownicy, którzy złożą wniosek po 31 maja 2015 r. otrzymają powiększone świadczenie tj. 2650 zł lub 2350 zł w zależności od dochodu netto na osobę w rodzinie;

2) emeryci i renciści, którzy rozwiązali umowę o pracę w 2015 roku w związku z przejściem na emeryturę/rentę i skorzystali w 2015 r. z dofinansowania do indywidualnego wypoczynku pracownika, otrzymają dopłatę w wysokości 1350 zł brutto, z zastrzeżeniem, że nie będą oni już uprawnieni do odbioru bonów świątecznych, które będą wydawane pozostałym emerytom/rencistom od grudnia 2015 r.;

3) osoby, z którymi rozwiązano umowę o pracę w 2015 r., z przyczyn innych niż przejście na emeryturę lub rentę, dopłaty do dofinansowania do indywidualnego wypoczynku pracownika nie otrzymują.

Ponadto ustalono, że emeryci i renciści, dla których ostatnim miejscem pracy była Spółka i  z którymi rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło w związku z przejściem na emeryturę/rentę oraz osoby, które rozwiązały umowę o pracę w 2015 r. w związku z przejściem na emeryturę/rentę i nie skorzystały z dofinansowania do indywidualnego wypoczynku pracownika w roku 2015, otrzymają bony świąteczne o wartości 150 zł. Termin rozpoczęcia wydawania bonów świątecznych dla emerytów i rencistów ustalono na grudzień 2015 r.

Kierownik Sekcji Socjalnej poinformowała, że dopłaty do dofinansowania do indywidualnego wypoczynku pracownika, po wypełnieniu wszystkich warunków formalnych przez odpowiedzialne za obsługę świadczenia służby, zostaną niezwłocznie wypłacone wszystkim uprawnionym osobom.

 

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

5 + 14 =