Podziękowanie Andrzeja Bartuziego

mar 30, 2017 | Z zakładu

Koleżanki i Koledzy

                Dziękuję wszystkim, którzy oddali swój głos na moją osobę, duże zaufanie jakim mnie obdarzyliście jest dla mnie potwierdzeniem właściwego wywiązywania się z obowiązków reprezentanta pracowników w Radzie Nadzorczej.

Miałem zaszczyt reprezentować Was w Radzie przez dwie kadencje. Okres ten był dla Spółki okresem rekordowych zysków, rekordowych nakładów inwestycyjnych oraz stałego wzrostu wynagrodzeń. Rozwój zakładów, gwarancja utrzymania i tworzenia nowych miejsc pracy były dla mnie zawsze priorytetami w działaniu. Minione dwie kadencje nie były okresem łatwym, wiele się działo w zewnętrznym i wewnętrznym otoczeniu Spółki. Pomimo tych niesprzyjających czynników nasza Spółka zachowała pozycję lidera w branży. Jesteśmy liderem Grupy Azoty i wierzę, że nasze wspólne działania będą służyły dalszemu umacnianiu tej pozycji.

 

 

Andrzej Bartuzi

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

8 + 10 =