Aktualności: z Kraju

Wrócą pracujące soboty?

Posłowie chcą zmian w kodeksie pracy, które umożliwią zatrudnianie sześć dni w tygodniu bez oddawania wolnego. Zmiana...

Polska krajem emerytów

Jesteśmy w przededniu emerytalnego tsunami- alarmuje dzisiejszy "Dziennik. Gazeta Prawna". Młode pokolenie już...

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

14 + 4 =