Płace w Polsce wzrosły o 4 procent. Informacja GUS

Przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach wzrosło w listopadzie o 4 procent rok do roku i wyniosło 4 tys. 329,71 zł – podał GUS. Wzrosły płace w większości branż, nieco spadły w górnictwie – do kwoty 8 tys. 243,63 zł. W listopadzie br. wzrost...

35-rocznia wprowadzenia w Polsce Stanu Wojennego

Komisja Międzyzakładowa przy Zakładach Azotowych Puławy S.A zaprasza Wszystkich Członków Związku, Uczestników wydarzeń z 1981 roku a także Sympatyków Związku na obchody 35-rocznicy wprowadzenia w naszym kraju stanu wojennego. Uroczystości upamiętniające wydarzenia 13...

Acron dostał 800 tys. zł kary za Azoty

KNF nałożył na Acron 800 tys. złotych kary za sześciokrotne naruszenie przepisów ?nakładających na akcjonariuszy obowiązek zawiadamiania o zmianach stanu posiadania akcji spółki publicznej zaistniałych za pośrednictwem osób trzecich?. Chodzi o to, że Rosjanie nie...