Nie wrócą Polska już ich straciła

maj 30, 2014 | Z kraju

Lawinowo rośnie liczba Polaków, którzy otrzymują brytyjskie obywatelstwo. W 2013 r. było ich już 6 tysięcy.

Zarobkowa emigracja zrywa więzi z ojczyzną. Liczba Polaków, którzy dostali obywatelstwo na Wyspach, była w zeszłym roku rekordowa ? dwa razy większa niż w 2012 r. i trzy razy większa niż dwa lata wcześniej. Tak wynika z najnowszych danych Home Office (odpowiednika polskiego MSW).

? To w dużej mierze efekt obaw związanych z zapowiedziami rządu brytyjskiego, który chce zaostrzyć politykę migracyjną ? ocenia dr Ewelina Wiszczun, ekspert z Uniwersytetu Śląskiego.

Podobną diagnozę stawia Ambasada RP w Londynie. ? Decyzja o przyjęciu obywatelstwa może wynikać z chęci ustabilizowania życia prywatnego, może też być wyrazem reakcji na toczącą się debatę nad przyszłością relacji Zjednoczonego Królestwa z UE ? mówi Konrad Jagodziński, rzecznik naszej ambasady. Chodzi o dyskutowaną możliwość wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE i zamknięcia granic.

Dla Polski to niepokojący sygnał ? coraz większą część zarobkowej emigracji tracimy bezpowrotnie. ? Ci ludzie zapuszczają korzenie, osiedlają się, w końcu chcą się poczuć w nowym kraju jak u siebie ? mówi dr Wiszczun. ? Kiedy mieszkają długo za granicą, ich więź z krajem ojczystym słabnie, zwłaszcza jeśli mają przy sobie rodzinę. To także zimna ekonomiczna kalkulacja korzyści, jakie daje brytyjskie obywatelstwo.

Liczba Polaków sięgających po nie błyskawicznie rośnie od 2010 r. ? Stanowią drugą pod względem wielkości grupę etniczną rezydentów, tuż za obywatelami Indii ? wskazuje Jagodziński. Jest ich dziś ok. 600 tys. osób ? dziesięć razy więcej niż przed dekadą. A właśnie status rezydenta (otrzymuje się go po pięciu latach mieszkania w Wielkiej Brytanii pod warunkiem nieprzebywania poza granicami Zjednoczonego Królestwa dłużej niż 450 dni w tym czasie) otwiera Polakom możliwość starania się o paszport.

Londyn już podnosi wymogi wobec obcokrajowców ? od października 2013 r. wnioskodawcy muszą zdać egzamin z wiedzy o Wielkiej Brytanii, biegle znać angielski potwierdzony certyfikatem. Dotychczas wystarczyły m.in. dobra opinia, zatrudnienie i opłata za wniosek ? 874 funty od osoby.

Takiego pędu rodaków do obywatelstwa nie widać np. w Niemczech (w 2012 r. otrzymało je 4,5 tys. Polaków, ale oznaczało to wzrost tylko o 5 proc.) ani w USA (tam liczba naturalizowanych Polaków ciągle spada).

W 2011 r. (z którego pochodzą najnowsze dane Eurostatu) Polacy byli drudzy po Rumunach, jeśli chodzi o nabywanie obywatelstwa innego państwa UE ? w sumie otrzymało je wtedy 11 tys. osób. Za nami byli Włosi (7,5 tys.) i Portugalczycy (6,9 tys.).

Martwi to, że Polska nie prowadzi konsekwentnej polityki wyrównywania strat demograficznych. W 2013 r. prezydent nadał obywatelstwo polskie zaledwie 1900 osobom, najczęściej byli to Ukraińcy.

Rzeczpospolita

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

5 + 15 =