Wrócą pracujące soboty?

wrz 2, 2014 | Z kraju

Posłowie chcą zmian w kodeksie pracy, które umożliwią zatrudnianie sześć dni w tygodniu bez oddawania wolnego.

Zmiana ma spowodować, by praca w szóstym dniu w tygodniu (dla większości zatrudnionych jest to sobota) przestała być świętsza niż praca w niedzielę czy święto. Obecnie przepisy są tak skonstruowane, że w zamian za sobotę, przedsiębiorca musi oddać zatrudnionemu inny dzień wolny. Za niedzielę czy święto także w pierwszej kolejności trzeba dać wolne. Dopiero gdy nie będzie to możliwe, przewidziana jest zapłata podwójnej stawki wynagrodzenia.

Praca w szóstym dniu tygodnia jest obecnie traktowana jako nadgodziny. Wymaga to od pracodawcy udowodnienia, że wystąpiły u niego szczególne potrzeby. Po zmianach może się okazać, że praktycznie każda firma je ma.

Źródło. rp.pl

 

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

14 + 6 =