Pogotowie strajkowe trwa!

sty 20, 2015 | Z kraju, Ze Związku

– Dopiero po spotkaniu z premier Kopacz ocenimy, czy rząd jest gotowy do rozpoczęcia negocjacji na temat postulatów, które zgłaszaliśmy 1,5 roku temu ? mówił Piotr Duda, przewodniczący NSZZ ?Solidarność? po spotkania liderów i delegacji trzech reprezentatywnych central Związkowych w Katowicach. ? Wtedy być może zdecydujemy o zawieszeniu pogotowania strajkowego ? dodał.

Liderzy NSZZ ?Solidarność?, Forum ZZ i OPZZ spotkali się dziś w Katowicach, gdzie wspólnie zdecydowali, że pogotowie strajkowe nie zostanie zawieszone.

? Zwracamy się do premier Kopacz o natychmiastowe rozpoczęcie negocjacji w obszarach postulatów, które zostały zgłoszone przez stronę związkową podczas wrześniowych protestów 2013 roku w Warszawie. Myślę tu o takich kwestiach jak umowy śmieciowe, wiek emerytalny, emerytury pomostowe, patologie w agencjach pracy, czy elastyczne formy pracy ? tłumaczył podczas spotkania z dziennikarzami szef NSZZ ?Solidarność?. ? Dajemy pani premier czas do końca stycznia. Zależnie od woli rządu zdecydujemy co dalej ? mówił.

Podczas spotkania Piotr Duda zaznaczył, że osiągnięte  porozumienie jest dopiero początkiem rozmów i negocjacji na temat polskiego górnictwa. Tadeusz Chwałka, szef Forum Związków Zawodowych, tłumaczył, że dialog jest podstawą tego porozumienia, a ?w branżach wciąż go brakuje?. W dokumencie do premier Kopacz liderzy związkowi zaznaczyli, że chcą ?rozpocząć negocjacje w obszarach problemów branż, które uznajemy za priorytetowe, wymagające pilne do rozwiązania?. Podczas spotkania z dziennikarzami Jan Guz, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych wspomniał m.in. o problemach pocztowców, kolejarzy, pracownikach oświaty, czy pracownikach jednostek budżetowych.

Przy okazji spotkania Piotr Duda podziękował wszystkim, którzy byli zaangażowali w ostatnie protesty na Śląsku. – Szczególnie dziękuje negocjatorom, którzy negocjowali dniami i nocami. Dziękuje również wszystkim ludziom, którzy bezinteresownie przyszli wesprzeć swoich kolegów ? mówił.

www.solidarnosc.org.pl

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

2 + 8 =