Nagroda z okazji Dnia Chemika

maj 12, 2014 | Z kraju

Informujemy, że na spotkaniu z Zarządem Naszej Spółki ustalono nagrodę dla pracowników z Okazji Dnia Chemika.

Nagroda z Okazji Dnia Chemika.
W tej kwocie zapisana jest 10 % kwota zawarta w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. Dodatkowa kwota zostanie wypłacona poprzez Dział Socjalny.
Kwoty
Do kwoty 3000 -2000 zł
3001-6000- 1800 zł
Powyżej 6001 ? 1700 zł

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

14 + 2 =