Aktualności

Podróże kształcą

Podróże kształcą

Seria dobrych spotkań. Rozmowy o ważnych sprawach. Tup, tup, tup ... [gallery link="file" columns="1" size="full"...

Mamy problem

Mamy problem

Gdy czyta się to pismo Wonga i reszty ferajny wzywające do zapłaty ponad 712 milionów, to pojawiają się pytania:...

Na Boże Narodzenie

Na Boże Narodzenie

„To nie jest wina Boga, że świat tak wygląda, ale nasza własna. Otrzymaliśmy wszelkie możliwości, żeby wejść do...

Rzecz ważna i mądra

Rzecz ważna i mądra

Fundacja Nasza Solidarność jest organizatorem I Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Dzień z życia księdza Jerzego...

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

9 + 14 =