Będzie twarda gra o ZUZP

cze 27, 2024 | Aktualnosci

Przekazaliśmy Zarządowi  naszą odpowiedź na ich pismo (poniżej) dotyczące zawieszania zapisów naszego  układu zbiorowego pracy. Dobrze, że poparł nasze pismo ZZPRC – to otwiera pewne furtki.

Nasze pismo jest profesjonalne i merytoryczne, nie bijemy piany, nie gramy populistycznie pod publiczkę. Dlaczego tak robimy? No bo po pierwsze jesteśmy poważnym i profesjonalnym związkiem a nie chłoptasiami w krótkich spodenkach, po drugie i najważniejsze bo sprawa jest bardzo poważna.

Nie możemy dać Zarządowi szansy  do postawienia  zarzutu, że nie podejmiemy rozmów, bo może być to pretekst  do wypowiedzenia całego układu .

Jeśli dojdzie kiedyś do sporu sądowego lub zbiorowego ( co jest prawdopodobne ) to nasze stanowisko i sposób postepowania  będzie dowodem, że to Zarząd podejmował pozorne negocjacje.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

6 + 4 =