Wspólne stanowisko w sprawie Nagrody

lip 10, 2024 | Aktualnosci

Podpisaliśmy, wspólne pismo dotyczące Nagrody na Dzień Chemika. Podpisaliśmy, choć my mieliśmy inny pomysł. Podpisaliśmy, choć nasz pomysł w wewnętrznych konsultacjach zyskał większe poparcie. Podpisaliśmy, bo uważamy że zgoda jest ważniejsza – czasem nawet niż posiadanie racji.

Po pierwsze uważamy że propozycje Zarządu to stawianie nas przed wyborem które ucho mamy sobie obciąć. Naszym zadaniem nie musimy ulegać takiemu dyktatowi i powinniśmy przedstawić swoją propozycję.

Nasza propozycja brzmiała tak: do 5 grupy (włącznie) wypłata 100% już, a powyżej 5 grupy wypłata w 3 ratach.

Przypominamy, że koszty pracownicze stanowią do 10% kosztów naszego przedsiębiorstwa, próba oszczędzania na Pracownikach spowoduje odejście tych najbardziej kluczowych (przykładem są masowe odejścia maszynistów z PKP Cargo) i żaden sposób nie wpłynie na naszą kondycję finansową. Nawet gdybyśmy jako cała Załoga pracowali 30 lat za darmo to i tak nie spłacimy długu Grupy więc to nie jest lekarstwo na problemy.

 

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

15 + 2 =