Chłopaki nie płaczą

lip 3, 2024 | Aktualnosci

Na stronach OPZZ został upubliczniony wulgarny podpis naszego pliku. Fakt jest niezaprzeczalny. Do oceny tego faktu trzeba wziąć pod uwagę kilka spraw. Po pierwsze: realia w których jesteśmy, czyli upadającą firmę, możliwe zwolnienia grupowe (w PKP CARGO też zapewniali, że nie będzie – kliknij) i oczywisty fakt, że to OPZZ jest odpowiedzialny za to że nie będzie u nas ORLENU. To budzi w NSZZ ogromne emocje i nie chodzi tylko o słownictwo …. Po drugie część działaczy NSZZ pamięta wulgaryzmy jakie były wypisywane na stronie ZZPRC, Kadry, oraz chamskie grafiki rozwieszane na zakładzie przez OPZZ.

Najważniejsze jest jednak coś innego. Pomimo, że są w NSZZ SOLIDARNOŚĆ głosy radykalne (nazwa pliku tego dowodzi) to wygrywa logika i pragmatyzm – czego dowodem jest treść pisma. Gdybyśmy jako NSZZ mieli się obrażać za każdą k…. usłyszaną na zebraniach lub spotkaniach to byśmy focha mieli non stop. Oczywiście obiecujemy poprawę – w ramach realiów i emocji.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

6 + 6 =