Zgoda jest najważniejsza, prosto i merytorycznie

cze 28, 2024 | Aktualnosci

Poniżej zamieszczamy pismo jakie wystosowaliśmy do naszych Kolegów z pozostałych związków zawodowych działających w GA ZAP S.A. uważamy, że najwyższym dobrem jest dobro Pracowników – dlatego stawiamy na dialog i współdziałanie ponad podziałami (!).  Kolejny raz wyciągamy rękę do zgody – bo musimy wspólnie walczyć z próbą zrzucenia na Załogę odpowiedzialności i kosztów za sytuację w firmie.

Musimy wspólnie walczyć o interwencję Państwa Polskiego w sprawie jednej ze strategicznych spółek Skarbu Państwa. Trzeba wprowadzić zaporowe cła na ruskie nawozy i chińską melaminę, skończyć ze spekulacjami na europejskim rynku gazu i co najważniejsze zawiesić te cholerne ETS-y.

W Załodze Zakładów Azotowych Puławy  nie ma nawet ziarnka winy za to dzieje się w Grupie, nie odpowiadamy za import i ceny gazu – takie jest stanowisko NSZZ Solidarność w tej sprawie.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

9 + 11 =