Krótka pamięć liderów Ruchu Ciągłego ? czy propaganda porażki??

maj 21, 2013 | MEDIA

Mija rok od strajku przeprowadzonego w naszych Zakładach przez Związek Pracowników Ruchu
Ciągłego. W numerze świątecznym swojego biuletynu ZZPRC próbuje pokazać, że strajk był sukcesem. Niestety albo liderzy tego Związku mają krótką pamięć ( to możliwe bo bardzo często w swoich działaniach zapominają niektórych faktów), albo po prostu próbują przekuć porażkę strajkową w sukces. Nie przypomina Wam to czegoś?? Tak tak, czasy propagandy prowadzonej w PRL-u, gdy próbowano każdą nawet porażkę pokazać jako sukces. Naszym zdaniem strajk nie przyniósł niczego dobrego. Nieznany z imienia i nazwiska autor w swoim artykule ,,Zdobycze strajku? wylicza, że strajkujący wywalczyli 15 % podwyżki. Niestety to nie prawda. Strajk jak wiemy zaczął się dopiero 17 marca 2012r. a już 9 marca tamtego roku 4 organizacje Związkowe podpisały z Zarządem Porozumienie w sprawie podwyżki 15 %.
Warunkiem wejścia w życie porozumienia była jedynie zgoda dwóch będących w Sporze Zbiorowym z pracodawcą Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego i Społecznego Związku Zawodowego. Tak więc nieprawdą jest, że pracownicy naszych Zakładów swoje podwyżki zawdzięczają Panu Wrędze i jego strajkowi?. W dalszej części autor tego propagandowego artykułu mówi o zintegrowaniu załogi Zakładów. Niestety widocznie piszący te słowa nie brał udziału w wydarzeniach z 2012 roku, kiedy powstał podział na
pracowników strajkujących i niestrajkujących pogardliwie nazywanych przez liderów ZZPRC jako łamistrajków. Nie jest to komfortowa sytuacja dla wszystkich. O tym, że załoga mimo ponad roku od strajku nadal jest podzielona, świadczy o tym sytuacja z lata 2012 roku, kiedy pojawiły się wezwania Synthosu oraz Zakładów Azotowych w Tarnowie na akcje naszej firmy. Smutno oglądało się niewielką ilość osób, które włączyły się w akcje Komitetu Obrony Zakładów Azotowych Puławy
.Przypominamy, że już na samym początku z Komitetuskreślili się liderzy ZZPRC, spotykając się z przedstawicielami Synthosu i Zakładów Azotowych w Tarnowie. sytuacja z lata 2012, pokazuje dobitnie jak nieudany strajk związkowców nieudany strajk związkowców Ruchu Ciągłego sprawił, że ludzie przestali wierzyć w skuteczność strajku.
Podsumowując, strajk nie przyniósł pracownikom żadnych korzyści, wręcz przeciwnie dlatego
zastanawiamy się czemu liderzy ZZPRC aż tak się nim chwalą Na ich miejscu sam zapadł bym się pod ziemię i modlił się aby jak najszybciej zapomnieć o tym działaniu na szkodę pracowników naszych Zakładów.
Mamy też wrażenie, że autor artykułu albo ma poważne problemy z pamięcią, albo po prostu próbuje z klęski zrobić propagandową wygraną. Miejmy nadzieję, że podczas najbliższych wyborów 22 maja br. Delegaci i Członkowie Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego okażą że są odporni na serwowaną im propagandę sukcesu i swoimi decyzjami pokażą zasłużoną czerwoną kartkę rządzącym ich Związkiem i szkodzącym naszym Zakładom

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

4 + 7 =