Co z premią za 4 kwartał 2023 roku ?

maj 6, 2024 | Aktualnosci

Za ostatni kwartał 2023 roku Załoga naszego przedsiębiorstwa wypracowała zysk uprawniający do wypłaty premii dla wszystkich Pracowników. Nie zmienia to jednak faktu, że sytuacja w GA ZAP jest bardzo trudna i chwilowo nie widać zbyt wielu symptomów poprawy, prowadzone są zmiany mniej lub bardziej spodziewane i akceptowane.  Trudno odmówić nowemu Prezesowi determinacji w dokonywaniu zmian. Czy przyniosą one oczekiwany skutek – trudno powiedzieć. Fakty są takie, że wygłoszone na pierwszym spotkaniu hasło: musimy produkować i sprzedawać, jest tyleż lakoniczne co …. głębokie. Produkować trzeba tanio i dobrze, a sprzedawać drogo i dużo. Pozostaje pytanie jak dojść do tego stanu? Jak przetrwać ten czas?  Trzeba też jednoznacznie powiedzieć i dotyczy to zarówno chwili obecnej jak i 2 -3 lat ubiegłych nie wszystko zależy do nas – sporo zależy od UE oraz szalonego Zielonego Ładu.

Dochodzimy do kwestii premii za ostatni kwartał 2023 roku oraz nagrody na Dzień Chemika.

Propozycja Prezesa jest taka: zawiesić wypłaty tych świadczeń na rok. Zaproponował też inny podział premii – uwzgledniający fakt że niektórzy pracownicy mimo zawieszenia produkcji nie wykazywali chęci angażowania się w inne prace w naszym przedsiębiorstwie. Nie da się tego zrobić bez zgody związków zawodowych.

Jako NSZZ oczekujemy od Prezesa na przedstawienie informacji:

  • Czy mówimy o 12 miesiącach czy końcu roku 2024?
  • Jakie konkretne warunki muszę być spełnione do odwieszenia?
  • Czy zawieszenie będzie oprocentowane?
  • Czy zawieszenie będzie dotyczyło wszystkich pracowników czy możliwe są wyłączenia ( np. pakownie) ?
  • Czy przewidziane jest indywidulana ugoda pomiędzy pracownikiem a pracodawcą w tym temacie w przypadku gdy związki zawodowe nie wyrażą na to zgody?

Inne organizacje (poza ZZPRC) nie mają takich wątpliwości już wraziły bezwarunkową zgodę na tego typu układ. 

Przypominamy o obietnicach kandydatów do Rady Nadzorczej o tym, że wszyscy dostana podwyżki 1500 PLN oraz zostaną odblokowane awanse.

Czekamy na Wasze oceny  tej propozycji – dzwońcie do naszego biura.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

13 + 5 =