Będzie premia za 4 Q 2023 roku

maj 8, 2024 | Aktualnosci

Jak się okazuje Zarząd podjął decyzję o wypłacie premii za ostatni kwartał 2023 roku – w którym był zysk uprawniający do wypłaty premii uznaniowej w wysokości 15% .
Jak się okazuje pozostałe organizacje związkowe zbyt pochopnie zgodziły się na jej wstrzymanie. I wyszło jak wyszło 😉 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

5 + 1 =