Zielony Ład – Czerwony Jad

maj 10, 2024 | Aktualnosci

„UE jest skazana na niepowodzenie, gdyż jest czymś szalonym, utopijnym projektem, pomnikiem pychy lewicowych intelektualistów.”

„Zwyczajowo mówi się, że to niewyobrażalne, aby Wielka Brytania wystąpiła z Unii Europejskiej. Ale unikanie tego typu rozważań to nędzna namiastka własnych sądów.”

Autorką obu cytatów jest Pani Margaret Thatcher – Żelazna Dama kobieta która w wydychanym powietrzu miała więcej testosteronu niż cały nasz sejm razem wzięty ma w żyłach.

Oba te cytaty są prawdziwą podstawą dzisiejszej manifestacji w Warszawie. Zielny Ład to lewackie szaleństwo które zawsze kończy się tym samym na całym świecie czyli biedą i terrorem. Komuniści zakładali gułagi, obozy koncentracyjne i mordowali miliony rodaków w imię równość i dobrobytu – tak zawsze kończyły się ich rządy.

Niestety pełni pychy Europejczycy nie uczą się na historii – choćby Pol Pota i Kambodży – bo tak ogólnie mało się uczą i dlatego coraz mniej rozumieją.

Zielony Ład to czerwony  jad który coraz szybciej zaczyna pływać w krwiobiegu gospodarki europejskiej  i doprowadzi ją do śmieci.

Dlatego nie ma kompromisów Zielny Ład musi być w całości wywalony na śmietnik historii – a jeśli tak się nie stanie powinniśmy pójść drogą Wielkiej Brytanii i wyjść z Unii Europejskiej. Bo to jest dziś POLSKA racja stanu. Jeśli tak się nie stanie upadnie nasz przemysł, a my staniemy się żebrakami którym ruscy i kitajce wydzielają porcie żywieniowe. O tym była ta manifestacja- tym co byli dziękujemy – tym co nie byli poddajemy pod rozwagę powyższy tekst.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

15 + 11 =