Sukces pikiety !!

lip 26, 2018 | Publicystyka/felietony

Jeśli media przychylne Zarządowi mówią, że pod Dyrekcją była nas setka, to znaczy, że było nas dwustu. Jest to niesłychanym sukcesem, biorąc pod uwagę:

  • ekstremalnie krótki czas od decyzji o zwolnieniu naszego kolegi do pikiety
  • akcję “Dezinformacja”, jaką wykonał zarząd zarówno w radiowęźle, jak i rozsyłając swoją wersję „prawdy” do wszystkich możliwych struktur związku oraz do zakładów pracy – mamy sygnały o blokowaniu udzielania urlopu (sprawę wyjaśnimy i będziemy piętnować).
  • krecią robotę żółtych związków zawodowych, czego dowodem jest cytat: Przewodniczący związku “Solidność” Ryszard Szubstarski powiedział w środę PAP, że w tym sporze “jest po stronie zarządu. “Faktem jest, że został zwolniony dyscyplinarnie pracownik objęty ochroną związkową. Ale ten pracownik i reprezentująca go organizacja mają prawo odwołać się do sądu i sąd rozstrzygnie. Nie jest to powód do organizowania ogólnokrajowej pikiety” – powiedział Szubstarski.  (cytat wnp.pl)

Jakie są efekty naszych działań?

Bardzo pozytywne: już pojawiły się nowe propozycje dotyczące zwolnionego kolegi i dokonał się istotny postęp w procesie negocjacji w sporze zbiorowym. Istotnym jest też fakt, że Zarząd wydał bardzo spokojne i wyważone oświadczenie, które otwiera, a nie zamyka (tak jak do tej pory) drzwi. Oczywiście doceniamy to. Mamy nadzieję, że nie wydarzy się nic, co to zepsuje.

Dziękujemy za pomoc i obecność koleżankom i kolegom z następujących organizacji: REMZAP Sp. z o.o. (służby porządkowe), PROZAP, Region Środkowo-Wschodni (Zarząd i firmy lubelskie), Michelin Polska, Bridgestone Poznań, PZL Świdnik, Bogdanka, WZL Dęblin, Poczta Polska, Oddział Zamość, Ciech-Soda Inowrocław, PGE-Obrót, AstraZeneca Warszawa, IUNG, INSCH.

Pozostaje zadać pytanie części naszych związkowców: jaki byłby efekt, gdyby pod bramą stanęło 500 pracowników?

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

2 + 3 =