Koncert dla Niepodległej i Marsz Niepodległości

paź 30, 2018 | Publicystyka/felietony

Drodzy Związkowcy, zapraszamy na Koncert dla Niepodległej, który odbędzie się na PGE Narodowym w Warszawie 10 listopada br. o godz. 19.30. Koszt całkowity wynosi: 10 zł dla członków związku i 40 zł dla pozostałych osób. Wyjazd nastąpi 10 listopada, o godz. 14.00 ze stacji paliw przy Al. Zygmuntowskich w Lublinie. Zapisy do 5 listopada w Dziale Organizacyjnym u pani Joanny Dinejko, ul. Królewska 3, tel. 81 532-08-11.

Zapraszamy również na Marsz Niepodległości w Warszawie. Koszt całkowity: 10 zł dla członków związku i 40 zł dla pozostałych osób. Wyjazd nastąpi 11 listopada, o godz. 10.00 ze stacji paliw przy Al. Zygmuntowskich w Lublinie. Zapisy do 5 listopada, w Dziale Organizacyjnym u pani Joanny Dinejko, ul. Królewska 3, tel. 81 532-08-11.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

14 + 1 =