Uroczystości w Świdniku

lip 7, 2014 | Aktualnosci

Jak co roku w lipcu pamiętamy o wydarzeniach, które miały miejsce w 1980 roku na terenie WSK-Świdnik i innych zakładów Lubelszczyzny. W związku z 34 rocznicą tych wydarzeń w kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Świdniku odbyła się uroczysta msza święta w której uczestniczyła delegacja Komisji Międzyzakładowej przewodniczący kolega Andrzej Jacyna  wraz z pocztem sztandarowym kolegą Pawłem Baćkowskim i koleżankami Elżbietą Nawrotek i Teresą Jezierską.

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

7 + 3 =