Mądrego – dobrze poczytać

kwi 23, 2024 | inne

4 x NIE dla “ZIELONEGO ŁADU”:
1. NIC NIE DAJE
2. NISZCZY GOSPODARKĘ
3. ŁAMIE TRAKTAT
4. TAK KOSZTOWNY ŻE NIE POZWALA NA ADEKWATNE NAKLADY NA OBRONĘ I BEZPIECZEŃSTWO oraz PRZYGOTOWANIE DO WOJNY
Jedno z założeń polityki klimatycznej – to że UE, będąc pionierem i wytyczając najbardziej ambitne, ewidentnie wręcz nad ambitne, tzw. cele klimatyczne, da przykład i pociągnie za sobą inne kraje świata, które podążą jej śladem, okazało się błędem i wielką UŁUDĄ.
Unijne redukcje emisji CO2, osiągane za pomocą drakońskich środków, za CENĘ spowolnienia gospodarczego, utraty konkurencyjności, kosztem dotkliwego zubożenia i obniżenia poziomu życia społeczeństw, zwłaszcza ich uboższych warstw, zdają się NA NIC.
Skutkują równoczesnym zwiększeniem emisji CO2 przez kraje w innych częściach globu [Chiny, Indie etc.], do których przenoszą się wysokoemisyjne sektory europejskiej gospodarki, co z nawiązką niweczy owoce syzyfowych wysiłków UE.
NIE TĘDY DROGA.
Skoro jest jedna globalna atmosfera, musiałyby być wiążące globalne zobowiązania redukcyjne, co na razie okazuje się niewykonalne.
Bez tego dobijanie europejskiej gospodarki, odpowiedzialnej za zaledwie 7% globalnych emisji CO2, w oparciu o błędne i ideologicznie motywowane założenie, jest bezsensownym, ekonomicznym i społecznym, samobójstwem.
Jest ono dokonywane bez pytania obywateli o zdanie i zgodę, za ich plecami. Wielka skala deprywacji i wyrzeczeń uzasadniałaby uzyskanie legitymizacji demokratycznej przez zapytanie o to w krajowych referendach.
Dzieje się to wszystko w imię irracjonalnej zielonej ideologii, oraz dla zysków quasi monopolistycznych dysponentów technologii tzw. odnawialnych źródeł energii, wyścig o które to, nota bene, UE przegrywa z Chinami.
Dzieje się to ponadto z POGWAŁCENIEM TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UE, bowiem polityka klimatyczna narzuca państwom członkowskim, pod przykrywką i pretekstem polityki środowiskowej, tzw. mix energetyczny, czyli wybór źródeł energii, pozostający w gestii Państw Członkowskich, a nie UE.
Gdyby miała je jednak podejmować UE, to tylko w zastrzeżonym trybie głosowania jednomyślnego z zachowaniem prawa veta Państw Członkowskich.
Tenże wybór jest bowiem wyłączną kompetencją Państw Członkowskich, a nie UE, zawarowaną w art. 192 TFUE, ust. 2 pkt c) oraz art. 194 ust. 2, które to zapisy świadomie złamano.
I wreszcie argument, z obszaru bezpieczeństwa i obrony, przesądzający o konieczności ZAWIESZENIA POLITYKI ZIELONEGO ŁADU:
IMPERATYWEM jest UWOLNIENIE potężnych ZASOBÓW dla PRZYGOTOWANIA SIĘ DO WOJNY.
Po co “uratowany” klimat na powojennej pustyni bez ludzi !?
Jacek Syriusz Wolski – europoseł

Zapisy na wyjazd 10 maja prowadzi Rada Oddziału NSZZ Solidarność Ziemia Puławska (Wojska Polskiego 1/31) pod numerem 81/ 886-44-90 w godzinach od 8 do 15 oraz Komisja Zakładowa przy GA ZAP (1000-lecia PP 13 – pasaż) pod numerem 81 565 29 55.

Jechać może każdy, wyjazd jest bezpłatny. Wyjazd 10 maja o godzinie 8.30 spod Starej Hali Sportowej w Puławach. Zapisy trwają do 6 maja.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

5 + 2 =