Zapraszamy na Piknik Integracyjny

maj 8, 2023 | Aktualnosci

Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność przy Grupie Azoty Puławy S.A.
organizuje dla członków związku oraz ich rodzin piknik integracyjny przy dobrej muzyce z zespołem muzycznym i w miłej atmosferze.

Piknik odbędzie się w piątek 26.05.2023r. w ośrodku w Wólce Profeckiej od godziny 17:00.

Koszt uczestnictwa w spotkaniu
– członek związku 10 zł.
– osoba towarzysząca 20 zł.
– kolejny członek rodziny 60 zł.
– sympatyk związku 100 zł.

Informacje i zapisy pod nr tel.
29-55
29-54

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

14 + 5 =