Zapraszamy na Piknik Integracyjny

maj 4, 2022 | Aktualnosci

Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność przy Grupie Azoty Puławy S.A.
organizuje dla członków związku oraz ich rodzin integracyjne spotkanie przy dobrej muzyce (zespół muzyczny) i w miłej atmosferze.

Spotkanie odbędzie się w  piątek 20.05.2022r.  w ośrodku
w Wólce Profeckiej od godziny 17:00.

Koszt uczestnictwa w spotkaniu

– 10 złotych dla członka związku

– 20 złotych dla osób towarzyszącyh

Informacje i zapisy pod nr tel.

29-55, 29-54

ZAPRASZAMY

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

6 + 14 =