Tadeusz Majchrowicz: "Wolnej niedzieli nie odpuścimy"

sty 20, 2016 | Aktualnosci

W piątek w Kancelarii Premiera odbyło się spotkanie przedstawicieli sieci handlowych z rządem poświęcone kwestii podatku od handlu wielkopowierzchniowego. Z inicjatywy “Solidarności” poruszono też kwestię zakazu handlu w niedzielę.
Alfred Bujara, przewodniczący Sekretariatu Krajowego Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ “Solidarność”, wręczył pani premier Beacie Szydło kalendarz “Solidarności” na 2016 rok, przedstawiający szczęśliwą rodzinę w parku z dopiskiem “Niedziela dobrem publicznym – chrońmy ją ustawowo!”. Spotkało się to z gorącym przyjęciem i aplauzem ze strony uczestników.
– Jest to dla nas bardzo ważny temat – komentuje Tadeusz Majchrowicz, zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. – Chcę podkreślić, że wolnej niedzieli nie odpuścimy. Oczywiście w tym momencie są rzeczy ważniejsze dla państwa, którymi rząd musi się zająć, ale przyjdzie też czas na rozmowy w tej kwestii. Na pewno temat będzie przez nas poruszany podczas spotkania  przedstawicieli regionów i branż z parlamentarzystami, które odbędzie się 21 stycznia – mówi wiceprzewodniczący.
Dwa lata temu “Solidarność” zebrała 120 tys. podpisów pod obywatelskim projektem zmian w prawie. Ostatecznie  projekt został odrzucony przez Sejm poprzedniej kadencji.
– Niewykluczone, że żeby ponownie zainteresować społeczeństwo, będziemy zbierać podpisy pod obywatelskim projektem. To wywołałoby dyskusję i ożywiło temat. Sekretariat Handlu ma nasze pełne poparcie w tej kwestii – dodaje Majchrowicz.
Obecnie zakaz handlu obowiązuje jedynie w święta. W sumie to 13 dni w roku. Handel w niedzielę jest w różnym stopniu uregulowany w Niemczech, Francji, Belgii, Austrii i Włoszech. Od 15 marca ub.r. obostrzenia wprowadzono też na Węgrzech. Nie dotyczą one m.in. aptek, stacji benzynowych, sklepów mieszczących się na dworcach i lotniskach oraz niewielkich placówek handlowych prowadzonych przez właścicieli lub członków ich rodzin.

tygodniksolidarnosc.com

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

6 + 11 =