Spotkanie w dniu 19 maja

maj 19, 2017 | Aktualnosci

Dziś odbyło się spotkanie z Zarządem naszej Spółki w sprawie nagrody z okazji Dnia Chemika. Decyzja co do wysokości nagrody zostanie podjęta w poniedziałek 22 maja br. roku. Oprócz tej sprawy na spotkaniu poruszane były kwestie kwoty premii, które nie zawsze wpływają do komórek organizacyjnych w pełnych kwotach.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

12 + 12 =