Po spotkaniu w sprawie Umowy Społecznej

lip 3, 2014 | Aktualnosci

2 lipca w Puławskim Parku Technologicznym odbyło się kolejne spotkanie negocjacyjne w sprawie Pakietu Społecznego dla pracowników naszej spółki. Stronę tarnowską reprezentowali stały negocjator Jerzy Koziara, a także członek Zarządu Grupy Azoty S.A Artur Kopeć. Stronę puławską reprezentowali członek Zarządu Wojciech Kozak, członek Rady Nadzorczej Andrzej Bartuzi i dyrektor Pionu Personalnego Ryszard Bartczak. Nie zabrakło także przedstawicieli wszystkich organizacji związkowych działających w Zakładach Azotowych Puławy.S.A.
Na początku rozmów przypomniano dotychczasowe ustalenia, bowiem jak wiemy rozmowy w sprawie Pakietu trwają już półtora roku miesięcy a ich końca nie widać. Strona tarnowska przedstawiła uzgodnione propozycje, które powstały na bazie pisma z 17 czerwca jakie organizacje społeczne przesłały do Zarządu Grupy Azoty. Jerzy Koziara kategorycznie stwierdził, że nie ma co liczyć na odszkodowanie za zdjęcie z giełdy bowiem, Zarząd Grupy Azoty nie planuje takiego ruchu a ewentualne zdjęcie z parkietu nie będzie zależne od Zarządu.
Związkowcy usłyszeli natomiast zapewnienia o zwiększeniu odpisu na fundusz socjalny z 37,5% do 50 % na każdego pracownika. Zarząd Grupy Azoty zaoferował także jednorazowe zasilenie tego funduszu w 2014 o ponad 5 milionów złotych i w 2015 o ponad 4 miliony. Grupa Azoty zdeklarowała także o pozostawieniu dla pracowników ośrodka wypoczynkowego na Wólce Profeckiej a pieniądze uzyskane ewentualnej sprzedaży DW Jawor przeznaczyć na dofinansowanie ośrodka na Wólce lub ewentualne inne zakupy. Niestety Zarząd Grupy nie odniósł się pozytywnie do propozycji Związków zawodowych w kwestii zatrudniania pracowników przez Agencje Pracy Tymczasowej powołując się na stosowne ustawy prawne. Naszym zdaniem można pójść w dobrym kierunku obniżyć % wysokość zatrudnienia przez agencję.
W związku z kilkoma nowymi propozycjami strony ustaliły konieczność spisania wszystkich zapisów w całość i rozmów nad całością podczas kolejnego spotkania w dniu 23.07.2014. Czy będzie ono owocne zobaczymy. Nie możemy jednak pozwolić, aby z tak dziwnej prywatyzacji załoga nic nie otrzymała.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

9 + 12 =