Najnowsze wiadomości – między innymi z Forum GA ZAP SA

lut 12, 2021 | Aktualnosci

NSZZ Solidarność we wniosku Przewodniczącego Piotra Śliwy przedstawiła na Forum Związków Zawodowych GA Puławy, które odbyło się w dniu 11 lutego postulat o godnym uczczeniu 60- tej rocznicy powstania naszego Zakładu Pracy. Kolejnymi tematami był temat funduszu socjalnego który, wbrew histerii szerzonej przez jedną z organizacji związkowych, zgodnie z zapewnieniem Zarządu będzie wypłacany w wysokości zapisanej w naszym zakładowym układzie zbiorowym pracy.

Kolejnym tematem były oczywiście urlopy – towarzyszyła temu bardzo ożywiona dyskusja i wymiana rzeczowych argumentów pomiędzy Zarządem a przedstawicielami NSZZ. W naszej ocenie decyzja Zarządu przedłużająca okres rozliczania i sprawozdawczości z wykorzystanych urlopów z miesiąca do dwóch jest oczekiwanym krokiem w bardzo dobrym kierunku, ale podtrzymujemy swoje stanowisko, że powinien być to kwartał.

 Kolejną propozycją Solidarności jest by pieniądze ze zmniejszającej się rezerwy urlopowej częściowo przeznaczać na zwiększenie osobowego funduszu płac w tym, np.: dodatku dla mistrzów i stażowego. Zarząd zadeklarował gotowość do podjęcia takich negocjacji, pod warunkiem realnego zejścia z wielkości rezerwy.

NSZZ Solidarność zaprezentowała swoje stanowisko że prace zespołu roboczego nad zmianami w taryfikatorze płac powinny się rozpocząć mimo tego że ZZPRC nie chce w nim uczestniczyć i nie chce uzgodnić regulaminu funkcjonowania tego zespołu. Nie zgadzamy się na wstrzymywanie potrzebnych dla Załogi prac z powodu przedłużającej się żałoby po najbardziej (rzekomo) propracowniczym zarządzie.

Na pytania które zdajecie Państwo w sprawie ewentualnych podwyżek, odpowiemy w środowym Q&A, na który już zapraszamy.

Całe wiadomości kliknij 

Q&A o urlopach kliknij 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

7 + 2 =