Msza święta w intencji Ojczyzny i Kanonizacji błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki

paź 16, 2015 | Aktualnosci

Komisja Międzyzakładowa NSZZ przy Grupie Azoty Zakłady Azotowe Puławy zaprasza wszystkich członków Związku na mszę święta w intencji Ojczyzny i szybkiej Kanonizacji błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.  Msza święta w tej intencji obędzie się w niedzielę 18 października o godzinie 9:00 w w kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Puławach

 

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

6 + 7 =