Komunikat Społecznego Komitetu Obrony Zakładów Azotowych ?Puławy? S.A.

lip 2, 2012 | Z zakładu

Komunikat Społecznego Komitetu Obrony Zakładów Azotowych ?Puławy? S.A.

Komitet informuje :

1.  Podpisy na listach poparcia zbierane będą do dn.10-07-2012 r.

2.  Listy poparcia prosimy składać w biurach organizacji związkowych.

3.  Apelujemy do pracowników zakładów by drukowali listy (dostępne są na związkowych stronach internetowych ) i sami zbierali podpisy wśród  rodziny, sąsiadów i znajomych.

4.  4 Lipca  2012 r.  w Sejmie w Warszawie odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarczej Skarbu Państwa poświęcone Zakładom Azotowym ?Puławy?. W posiedzeniu komisji będą  brać udział przedstawiciele Komitetu Obrony.

54 Lipca 2012 r. o godz.15.00, na Pl. Chopina  (przed Urzędem Miasta) w Puławach odbędzie się pikieta protestacyjna w obronie Zakładów. Prosimy o aktywny udział w pikiecie.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

10 + 3 =