Połączenie tak. Przejęcie nie. Pracownicy Azotów piszą do ministra

sie 8, 2012 | MEDIA, Ze Związku

Rada Pracowników Zakładów Azotowych ?Puławy” pisze do ministra skarbu w sprawie połączenia z Azotami ?Tarnów”. Pracownicy chcą, aby to puławska firma podczas konsolidacji odgrywała ważniejszą rolę.
Powiązane artykuły

Zakłady Azotowe ?Tarnów” w połowie lipca wezwały do sprzedaży ponad 6 mln akcji ?Puław” po 110 zł za sztukę. W przypadku dojścia do skutku tej transakcji Tarnów planuje zaoferować akcjonariuszom Puław akcje nowej emisji. W ten sposób przejmie puławską firmę. Zapisy na sprzedaż akcji kończą się 16 sierpnia. Mogą być jednak przedłużane.

Przedstawiciele ?Tarnowa” zapowiadają, że po przejęciu puławskie Azoty nie znajdą się na gorszej pozycji. ? Chcemy przeprowadzić konsolidację Azotów Tarnów i Zakładów Azotowych ?Puławy” na zasadach partnerskich. ZAP utrzymają status odrębnej spółki, a zasady współpracy z pracownikami będą jednolite dla obu spółek ? stwierdza Witold Szczypinski, wiceprezes Azotów ?Tarnów”.

Mimo to o pozycję ?Puław” po połączeniu obawia się załoga. Rada Pracowników napisała do ministra skarbu Mikołaja Budzanowskiego. Kopię przesłał do naszej redakcji Dariusz Malinowski, przedstawiciel rady.

W liście pracownicy apelują o przywrócenie ważniejszej roli Zakładom Azotowym ?Puławy” w procesie konsolidacji spółek. Przedstawiciele załogi uważają, że Azoty ?mają pozycję rynkową i kondycję ekonomiczną, które dowodzą, że to właśnie one predestynują do dominującej roli w tym procesie. Nie zgadzamy się na to, by Zakłady Azotowe ?Puławy” odegrały w konsolidacji rolę Spółki przejmowanej przez ZA ?Tarnów”. Z całym szacunkiem dla Kolegów z Tarnowa, uważamy, że jesteśmy co najmniej równoprawnym partnerem dla kreowania zmian w polskiej chemii” ? piszą.

W liście czytamy również, że według Rady Pracowników koncepcja włączenia ?Puław” do Grupy Tarnów puławskiej spółce nic nie da. ?Nie chcemy być kołem ratunkowym. Nie chcemy odbierać nadziei młodym ludziom w Puławach na pracę w dobrze rozwijającej się firmie.” ? czytamy. Jednocześnie rada prosi też o spotkanie z ministrem.

? Jako pierwsi opublikowaliśmy stanowisko w tej sprawie. I oczywiście uważamy, że Puławy powinny zająć ważniejsze miejsce w konsolidowanej grupie ? mówi Sławomir Wręga, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego w ZA ?Puławy”.

Wręga dodaje, że wciąż jest szansa na to, aby postulaty załogi zostały uwzględnione. ? Prowadzimy w tej sprawie rozmowy z prezesem ?Tarnowa” Jerzym Marciniakiem. Jesteśmy też w trakcie dogadywania spotkania z ministrem Budzanowskim ? zapowiada.

Spotkanie takie mogłoby się odbyć w przyszłym tygodniu.

Źródło. mmm.pulawy.pl

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

2 + 8 =