Akcja Polacy- Rodakom zakończona sukcesem

gr. 21, 2015 | Aktualnosci

374 paczki przygotowane w ramach 16 Akcji Polacy- Rodakom trafią w najbliższym czasie do najbardziej potrzebujących Polaków za Wschodnią granicą naszego kraju. To efekt zbiórki w której udział brała także nasza Komisja. Wczoraj w Pałacu Czartoryskich w Puławach odbyło się uroczyste podsumowanie Akcji. Podczas niedzielnych uroczystości biał0-czerwone paczki zostały oficjalne przekazane i spakowane do samochodów, które dostarczą je do naszych rodaków na Ukrainie.  Już za rok 17 Akcja, i mamy nadzieję, że uda się podoić liczbę paczek.

Wszystkim darczyńcom, którzy zostawili dary w biurze naszej Komisji, składamy serdecznie podziękowania. Mamy nadzieję, że będziecie z nami za rok podczas kolejnej Akcji Polacy -Rodakom.

Fot. Przeszłość – Przyszłości

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

14 + 14 =