W piątek 20 maja odbyła się Sesja Sprawozdawcza Walnego Zebrania Delegatów NSZZ Solidarność.  Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Andrzej Jacyna przedstawił sprawozdanie z działalności za rok sprawozdawczy.

Następnie kol. Grzegorz Szymański przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.  Następnie Komisji Międzyzakładowej zostało jednogłośnie udzielone absolutorium za rok 2015.                   Gośćmi Zebrania  byli: Wiceprezes GA Z.A. „Puławy” S.A. Pan Zbigniew Gagat oraz wybrany przez załogę członek Zarządu GA ZAP Pan Andrzej Skwarek , zastępca przewodniczącego Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność Krzysztof Choina i przewodniczący Oddziału NSZZ Solidarność Ziemi Puławskiej Sławomir Kamiński.

Po dyskusji delegaci podjęli Uchwały i Wnioski.